Spring naar hoofd-inhoud

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit één bestuurder: mw. Ellen de Neef.

Kantooradres:

Raad van Bestuur
Mw. Ellen de Neef

Steenstraat 32a
4561 AS Hulst
Telefoon: 0114-371448

Postadres:

Raad van Bestuur
Mw. Ellen de Neef

Postbus 198
4560 AD Hulst

De bestuurders en de directeuren doen vanuit het directeurenberaad (werkoverleg) gezamenlijk voorstellen, bepalen standpunten en brengen advies uit over beleidsplannen voor de stichting. De adviezen worden als dat nodig is voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad