Spring naar hoofd-inhoud

Missie en visie

In het Strategisch beleidsplan gaan we onder andere in op de kwaliteit van het onderwijs. Ons doel is dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen in een uitdagende omgeving dankzij passend onderwijs. 

Het Strategisch beleidsplan is tot stand gekomen aan de hand van overleg tussen Raad van Bestuur, de beleidsmedewerker en de directeuren van de drie basisscholen. Hierin zijn ook een missie en visieopgenomen.

Missie

De missie vormt de basis voor alle activiteiten van SKO Hulst. In de missie geven we aan waar we voor staan. De missie versterkt de eenduidigheid van alle betrokkenen.

Onze missie is om met eigentijds katholiek onderwijs een rechtvaardige en duurzaam leefbare samenleving helpen verwezenlijken, waarbinnen er gericht aandacht is voor elk individueel kind, ongeacht niveau of achtergrond.

Ons kwalitatieve doel voor de komende vier jaar is:

Bij SKO Hulst gaan kinderen met plezier naar school, ontwikkelen ze zich naar eigen kunnen en gaan met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet. Dat doen we door binnen een veilige omgeving eigenaarschap bij kinderen te realiseren en een breed aanbod aan te bieden in een professionele cultuur met bevlogen en betrokken medewerkers.

Visie

Onze visie is weergegeven in een aantal richtinggevende uitspraken:

 • Stichting Katholiek Onderwijs Hulst is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen verzorgen kwalitatief hoogwaardig, passend onderwijs vanuit de eigen bestuursgebonden identiteit.
 • Stichting Katholiek Onderwijs Hulst is een professionele organisatie, waarin de belangen van kinderen, ouders en medewerkers altijd centraal staan.
 • De medewerkers van Stichting Katholiek Onderwijs Hulst zijn professionals, gericht op ontwikkeling vanuit hoge verwachtingen. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen, wisselen expertise uit via collegiale consultatie en intervisie, teneinde de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Zij zijn gericht op leren en ontwikkelen.
 • De interne en externe communicatie staat altijd in het belang van het kind. Dit vraagt van iedereen betrokkenheid, openheid, transparantie en een proactieve houding.
 • De scholen maken gebruik van up-to-date methoden. De scholen zijn voorzien van de benodigde digitale middelen om die in te zetten in het onderwijs.
 • Stichting Katholiek Onderwijs Hulst voert een gezond en duurzaam financieel beleid, om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
 • De scholen zijn gevestigd in duurzame, goed onderhouden gebouwen. Gebouw en omgeving vormen een stimulans voor spelen en leren.
 • In het belang van de ontwikkeling van de leerlingen werkt de stichting proactief samen met andere organisaties op lokaal en regionaal niveau.

Deze richtinggevende uitspraken worden verder uitgewerkt in deelvisies op deze terreinen: 

 • onderwijs
 • medewerkers
 • organisatie
 • financiĆ«n
 • huisvesting