Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschap

Elke school van SKO Hulst heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad heeft het wettelijke recht van instemming en advies. De directeur van de school is bij elke vergadering aanwezig, als vertegenwoordiger en adviseur. De medezeggenschapsraad komt ongeveer vijf maal per schooljaar bij elkaar. Vanuit de drie medezeggenschapsorganen zijn een personeelslid en een ouder afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). De gemeenschappelijke onderwerpen voor de drie scholen worden hier besproken en behandeld.