Spring naar hoofd-inhoud

Vacature

Leden voor de Raad van Toezicht (m/v)

Om de Raad van Toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs Hulst te versterken zijn wij op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht.

Stichting Katholiek Onderwijs Hulst bestaat uit drie katholieke basisscholen in regio Hulst: Sint Willibrordus, Moerschans en Nobelhorst. De drie scholen tellen samen ruim 50 medewerkers. Zij zorgen voor een uitdagende, leerrijke omgeving voor ruim 500 leerlingen. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst werkt samen met de kinderopvang en de peuterspeelzalen die aan onze scholen zijn verbonden of dichtbij zijn gehuisvest. Het doel hiervan is een naadloze aansluiting van de (voorschoolse) opvang op de basisschool.

Stichting Katholiek Onderwijs Hulst wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden.

De Raad van Toezicht heeft in hoofdlijnen de volgende taken:

 • bewaakt de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 • houdt toezicht op de continu├»teit van de stichting;
 • houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur;
 • biedt een klankbord aan de Raad van Bestuur;
 • houdt contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht vergadert circa 6 keer per jaar. Het betreft een onbezoldigde functie.

Het nieuw aan te stellen lid van de Raad van Toezicht:

 • heeft affiniteit met het (basis)onderwijs;
 • kan ontwikkelingen op maatschappelijk gebied vertalen naar het beleid van de stichting;
 • heeft integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • heeft kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap;
 • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring;
 • wil deel uitmaken van een collegiaal team waarin openheid en transparantie prioriteit hebben;
 • is in de gemeente Hulst woonachtig.

Informatie

Informatie over de stichting is te vinden op www.skohulst.nl. Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met de heer B. Hollestelle, voorzitter Raad van Toezicht, via info@skohulst.nl.

Interesse

U kunt uw sollicitatie, per email en voor 1 juli 2020, richten aan:

Stichting Katholiek Onderwijs Hulst
T.a.v. de Raad van Toezicht
info@skohulst.nl