Spring naar hoofd-inhoud

ANBI

SKO Hulst heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status. Dat betekent dat onze organisatie vrijstelling heeft van schenkingsrecht als wij giften ontvangen. De donateur kan de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Het fiscaal nummer van SKO Hulst is 29.09.224.

Lees de Jaarverslagen online.