Spring naar hoofd-inhoud

Privacy

SKO Hulst gaat zorgvuldig met uw gegevens om. We verwerken en beveiligen deze met zorg, met als uitgangspunt de wettelijke regels die gelden voor privacy en zijn vastgelegd in onze Privacyverklaring en ons Informatiebeveiligingsbeleid.

Functionaris Gegevensbescherming

Onderwijsinstellingen zijn op grond van de privacyregelgeving (AVG) verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt intern toezicht op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door Stichting Katholiek Onderwijs Hulst. De FG is ook aanspreekpunt voor betrokkenen met vragen of klachten over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Stichting Katholiek Onderwijs Hulst.

Stichting Katholiek Onderwijs Hulst heeft de heer Jan Faasse als FG aangesteld. Betrokkenen kunnen met hem contact opnemen via e-mail: privacy@skohulst.nl of telefonisch via: 06 823 722 06