Spring naar hoofd-inhoud

SKO Hulst en kinderopvang De Tivoli investeren in de toekomst van kinderen

HULST - Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) Hulst en kinderopvang De Tivoli hebben een primeur. Op 8 mei opent het eerste Kindcentrum in de gemeente de deuren. Kindcentrum Nobel aan de Vondelstraat 1 maakt een doorlopende ontwikkeling mogelijk voor kinderen vanaf 2 tot 13 jaar.

Dit toekomstgerichte onderwijs van de beste kwaliteit in de streek is mogelijk door samenwerking van de kinderopvang, schoolbesturenen de gemeente. Kindcentrum Nobel biedt een positief en veilig klimaat, waar het kind zich thuis voelt, kan groeien en floreren. Ellen de Neef, directeur/bestuurder van Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) Hulst: “Hier staan educatie, talent, hulp en zorg centraal. Een gezamenlijke visie en een goede doorgaande lijn vormen de basis. Uit onderzoek blijkt dat een goed aanbod voor kinderen in de voorschoolse periode positief bijdraagt aan hun ontwikkeling.”

Christien d’Hondt van Kinderopvang De Tivoli: “Daarom investeren wij gezamenlijk in het jonge kind. Peuters maken bij ons heel gemakkelijk de overgang naar de volgende groep. Ze kennen de kleuterjuffen en de kinderen in de groep al. Onze werkwijzen zijn op elkaar afgestemd. Er gaat geen kostbare tijd ontwikkeltijd meer verloren met wennen. Door de bundeling van expertise doen we elk kind een passend aanbod, dat gaat van extra ondersteunend tot extra uitdagend. In Kindcentrum Nobel is veel aandacht voor bewegen: er is peutergymen bewegend leren in de hogere groepen. Ook krijgen de kinderen vanaf 2 jaar les in Engels. Bovendien speelt muziek een belangrijke rol, er is een muziekmethode voor kinderen van 2 tot 12 jaar en een eigen kinderkoor. Want floreren doe je als kind vanuit een rijke ontwikkelomgeving!”

Kwaliteit in de grensstreek
De Neef: ‘Kwaliteit is heel belangrijk voor de grensstreek. Door deze gezamenlijke investeringen houden we deze prachtige streek aantrekkelijk.” D’Hondt: “Dit maakt Zeeuws-Vlaanderen tot de beste plek om op te groeien!”. Op termijn bieden de andere twee scholen van SKO Hulst, de St. Willibrordusschool en Moerschans, ook officiële Kindcentra. Zeeuws-Vlaanderen speelde bovendieneen belangrijke rol in de totstandkoming ervan: de opleiding tot directeur kindcentra is hier ontwikkeld.

Terug