Welkom op onze website

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de bestuursstructuur bij Stichting Katholiek Onderwijs Hulst. Met ingang van schooljaar 2011-2012 wordt het Raad-van Toezicht model gehanteerd. Sinds 1 augustus 2013 is er sprake van één directeur i.p.v. twee. Vanaf 2014 is besloten om in plaats van de term directie, te spreken van de Raad van Bestuur/Bestuurder.

De Raad van Toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs Hulst bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht is uitgewerkt in een profielschets.

De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op de Raad van Bestuur en het bewaken dat de doelstelling van de stichting gerealiseerd en gewaarborgd wordt, het vaststellen van beleid met inachtneming van het gestelde in de statuten.

De leden van de Raad van Toezicht vindt u op de ANBI-pagina.

De Raad van Bestuur is belast met het besturen en leiden van de organisatie zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Kantooradres:

Postadres:

Mw. E. de NeefSteenstraat 32APostbus 198
 4561 AS Hulst4560 AD Hulst
Tel. 0114-371448
e-mail

We verzoeken u bij vragen met betrekking tot het schoolgebeuren van uw kind in eerste instantie altijd eerst contact op te nemen met de locatieleider van de school van uw kind.

Basisschool St. Willibrordus
Basisschool Nobelhorst
Basisschool Moerschans
Locatieleider: Dhr. H. Mangnus
Locatieleider: Mevr. M. Faase-Corijn
Locatieleider: Mevr. B. Beulens a.i.

Laatste nieuws over Taskforce voortgezet onderwijs vindt u onder tabblad Voortgezet onderwijs

Klik hier om gelijk naar het laatste nieuws te gaan

Persbericht startgroepen primair onderwijs en kinderopvang in Hulst en St. Jansteen

Klik hier voor het persbericht