Het strategisch beleidsplan met daarin de missie van SKO Hulst, is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de Raad van Bestuur, beleidsmedewerker en de locatieleiders van de drie scholen. Hierbij is gebruik gemaakt van een veelheid van informatie van o.a. ouders en inspectie.

 

Dit heeft geleid tot een aantal richtinggevende uitspraken: Hier gaan we voor!

 

ü   Stichting Katholiek Onderwijs Hulst is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen verzorgen kwalitatief hoogwaardig, passend onderwijs vanuit de eigen bestuur gebonden identiteit.

ü   Stichting Katholiek Onderwijs Hulst is een professionele organisatie, waarin de belangen van kinderen, ouders en medewerkers altijd centraal staan.

ü   De medewerkers van Stichting Katholiek Onderwijs Hulst zijn professionals, gericht op ontwikkeling vanuit hoge verwachtingen. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen, wisselen expertise uit via collegiale consultatie en intervisie, teneinde de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Zij zijn gericht op leren en ontwikkelen.

ü   De interne en externe communicatie staat altijd in het belang van het kind. Dit vraagt van iedereen betrokkenheid, openheid, transparantie en een proactieve houding.

ü   De scholen maken gebruik van up-to-date methoden. De scholen zijn voorzien van de benodigde digitale middelen om die in te zetten in het onderwijs.

ü   Stichting Katholiek Onderwijs Hulst voert een gezond en duurzaam financieel beleid, om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

ü   De scholen zijn gevestigd in duurzame, goed onderhouden gebouwen. Gebouw en omgeving vormen een stimulans voor spelen en leren.

ü   In het belang van de ontwikkeling van de leerlingen werkt de stichting proactief samen met andere organisaties op lokaal en regionaal niveau.

 

Deze richtinggevende uitspraken worden verder uitgewerkt in visies op de vijf onderstaande terreinen:

§    onderwijs

§    personeel

§    organisatie

§    financiën

§    huisvesting 

 

Interesse in ons strategisch beleidsplan, bijvoorbeeld in verband met een vacature? Neem even contact met ons op!