Missie SKO Hulst

 

De missie vormt de basis voor alle activiteiten van Stichting Katholiek Onderwijs Hulst. In de missie geven we aan waar we voor staan. Zij dient om de eenduidigheid te versterken van alle betrokkenen.

Stichting Katholiek Onderwijs Hulst is een stichting die kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvang verzorgt vanuit katholieke waarden en normen. Voor katholieke scholen is het christendom het uitgangspunt, maar het christendom en de kerk hebben daarbij geen monopolie positie meer. De maatschappij is multicultureel geworden en in levensbeschouwelijk opzicht is de schoolpopulatie steeds “veelkleuriger” geworden. Voor de katholieke school ligt hier een uitdaging om de dialoog aan te gaan vanuit de christelijke identiteit en deze te verkennen en te verdiepen. De school heeft hierbij allereerst de opdracht kennis en inzicht over te dragen en reflectie daarop mogelijk te maken. Daarnaast heeft de school de ruimte om door middel van vieringen en symbolen de katholieke waarden te beleven. De SKOH streeft hierbij naar een aanbod, dat brede verankering in de maatschappelijke omgeving van de scholen stimuleert.

Vanuit onze katholieke levensvisie spelen waarden als respect, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, bezieling, vertrouwen en openheid een prominente rol in het (pedagogisch) klimaat van onze scholen. Wij vinden het belangrijk dat er - zowel fysiek als geestelijk- voldoende ruimte en aandacht is voor allen die direct of indirect met het onderwijs of de opvang van de SKOH te maken hebben (kinderen in de opvang, leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers).

 

Stichting Katholiek Onderwijs Hulst wil met eigentijds katholiek onderwijs een rechtvaardige en duurzaam leefbare samenleving helpen verwezenlijken, waarbinnen er gericht aandacht is voor elk individueel kind, ongeacht niveau of achtergrond.