Locatieleidersberaad

Het locatieleidersberaad is het werkoverleg waarin de bestuurder en de locatieleiders gezamenlijk voorstellen doen, standpunten bepalen en adviezen uitbrengen bij beleidsplannen op stichtingsniveau. De adviezen worden indien nodig voorgelegd aan de Raad van Toezicht van de Stichting en aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.